Onderzoek naar filteren nazi-site in VS

Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of internetaanbieder Yahoo! kan verhinderen dat Franse internetgebruikers nazi-parafernalia kopen via de Amerikaanse webpagina's van Yahoo!. Dit heeft een Franse rechter gisteren bepaald.

In mei maande dezelfde rechter Yahoo! de toegang tot deze pagina's onmogelijk te maken, hetgeen hij technisch mogelijk achtte. De internetaanbieder heeft steeds beweerd daartoe niet in staat te zijn, zonder ,,de kwaliteit van de aangeboden diensten teniet te doen.''

De eerste uitspraak van de rechter was het gevolg van een aanklacht die een organisatie tegen racisme en de Bond van Joodse Studenten in Frankrijk tegen Yahoo! hadden ingediend. Hun advocaten eisten een boete van bijna 900.000 gulden voor iedere dag dat Yahoo! in gebreke zou blijven.

Volgens Yahoo! is het moeilijk om de oorsprong van iedere aansluiting te achterhalen en zullen er altijd fouten gemaakt worden bij een schifting. Bovendien zou de hele website omgebouwd moeten worden en zou het bedrijf 3.000 extra medewerkers moeten aantrekken. Iedere maand bezoeken 49 miljoen internetgebruikers de Engelstalige pagina's van Yahoo!, de Franse pagina's worden 1,6 miljoen keer bezocht.

De zaak wordt nauwkeurig gevolgd door internetbedrijven die vrezen voor commerciële belangen, en door gebruikers die bang zijn dat de vrije toegankelijkheid van internet wordt bedreigd.