Meer pensioengeld terug naar bedrijven

Nederlandse bedrijven hebben tot nu toe dit jaar bijna 1,7 miljard gulden teruggekregen van hun pensioenfondsen. Dat is een miljard gulden meer dan vorig jaar.

Dit blijkt uit een inventarisatie door deze krant van een dertigtal jaarverslagen van pensioenfondsen en bedrijven. Verder hebben ondernemingen dankzij de rijkdom van hun pensioenfondsen voor ten minste 1,7 miljard gulden korting gekregen op de premies die zij moeten betalen voor de pensioenregeling van hun werknemers.

De feitelijke kostenbesparing ligt veel hoger. Bij bedrijven die al jaren geen pensioenpremie meer betalen, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Unilever en Nedlloyd, is niet goed na te gaan wat zij hadden betaald als hun pensioenfonds niet zo rijk was geweest.

In 1998, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, betaalden bedrijven bijna 19 miljard gulden aan pensioenpremies.

De pensioenfondsen hebben de afgelopen vijf jaar dankzij de beurshausse ongewoon hoge rendementen behaald. Ze beheren samen ruim 1.000 miljard gulden aan beleggingen – meer dan de jaarlijkse productie van goederen en diensten in Nederland.

Steeds meer pensioenfondsen vinden dat ze inmiddels meer kapitaal hebben dan nodig is voor financiering van de pensioenen en de financiële buffers tegen een koersval op de geldmarkten. Daarom besluiten de fondsen, die worden bestuurd door werknemers en werkgevers, steeds vaker om geld terug te storten in de onderneming.

Vorig jaar kregen twee grote ondernemingen geld terug van hun pensioenfonds. Dit jaar waren het er zeven, waaronder Ahold, Philips, Rabobank en Unilever.

,,Wij zijn niet blij met dit soort terugstortingen'', zegt beleidsmedewerker pensioenen C. Driessen van de FNV. Het betekent dat de pensioenpremies te lang te hoog zijn geweest. De FNV vindt terugstorting alleen acceptabel als het gebeurt naar rato van de bijdrage die deelnemers in het verleden leverden, waarbij ook gepensioneerden niet mogen worden vergeten.

Ouderenorganisaties ergeren zich steeds openlijker aan de vrijgevigheid van de pensioenbeheerders. De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen praat over twee weken met de Rabobank over de terugstorting van 249 miljoen gulden die het pensioenfonds deed, terwijl de uitkeringen aan gepensioneerden met een relatief laag percentage zijn verhoogd.

P. de Wind, adviseur van deze pensioenbond, wil ook wel met andere bedrijven praten. ,,Pensioenfondsen moeten meer dienen dan verdienen.''

Hij ziet tevens een taak voor de vakbonden. ,,Zij moeten het niet alleen hebben over arbeidsvoorwaarden voor actieve werknemers, maar ook een uitkeringsvoorwaardenbeleid formuleren. Ik zou inzetten op een stijging van 3,5 procent.''

ACHTERGROND: pagina 11

    • Menno Tamminga