Kamer is tegen park van Chinezen

Een meerderheid in de Tweede Kamer meent dat de plannen voor een Chinees themapark bij Zoetermeer moeten worden tegengehouden. Volgens PvdA, CDA, GroenLinks, SP en de drie kleine christelijke partijen heeft aanleg van dit recreatiepark ,,een onomkeerbare negatieve invloed op het waardevolle landschap in de Zoetermeerse polder''.

Het park is een initiatief van Chinese zakenlieden en de gemeente Zoetermeer. Het moet in totaal ongeveer dertig hectare beslaan. Daarop komen in miniatuur 45 Chinese gebouwen, waaronder een miniatuur-versie van de Chinese Muur en het keizerlijk paleis. De miniaturen worden omringd door miniatuur-bergen. Ook komen er restaurants en worden er traditionele vechtsporten en kalligrafie gepresenteerd. Een dergelijk park bestaat al in het Chinese Shenzen bij Hongkong en in het Amerikaanse Florida.

De partijen vragen minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) de komst van het themapark ten noordwesten van Zoetermeer ,,actief tegen te houden''. Zij refereren daarbij aan een negatief advies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Ondanks dit negatieve advies besloten Provinciale Staten in juni toestemming te geven aan de plannen.

In hun oproep aan minister Pronk stellen de Kamerleden dat het park komt ,,in de rijksbufferzone tussen de regio's Den Haag en Zoetermeer en deel uitmaakt van de `groen blauwe slinger' en het Groene Hart''. Een rijksbufferzone is een beschermd landschap, een `groen blauwe slinger' een gebied met veel groen en water.

Volgens de Tweede-Kamermeerderheid is er ,,geen zwaarwegend maatschappelijk belang'' om met de bescherming van dit polderlandschap te breken. Bovendien zou het park een deel van het landschap ontoegankelijk maken voor fietsers en wandelaars.