Huisartsen

Bij de bespreking door Huup Dassen van het proefschrift `Hora est, proefschriften van huisartsen 1900-1995' van prof.dr. G.J. Bremer bleef onvermeld dat er een handelseditie is verschenen bij Erasmus Publishing Rotterdam, ISBN 90-5235-147-3, Prijs f 59,50.