Fonds voor startende biotechbedrijven

Op initiatief van het ministerie van Economische Zaken is gisteren een nieuw fonds voor startende biotechnologiebedrijven opgericht. Het fonds heeft voor de komende vijf jaar 23 miljoen gulden aan durfkapitaal beschikbaar. Voorwaarde is dat ook een private kapitaalverschaffer investeert in de starter. Het fonds mikt op 75 deelnemingen in bedrijven. Het fonds is een commanditair vennootschap met de staat als stille vennoot en de Zernike Group uit Amsterdam als beherend vennoot. Het fonds past in het actieplan Life Sciences van minister Jorritsma van Economische Zaken, die wil dat het Nederlandse bedrijfsleven zich meer toelegt op biotechnologie.