Duitsland stelt grenzen aan gen-patenten

De regels die Duitsland gisteren heeft opgesteld voor het patenteren van menselijke genen, zijn strikter dan de Europese richtlijn uit 1998. Volgens die richtlijn is het mogelijk om menselijke genen te patenteren indien de functie van het gen bekend is. Ook moet er een technische toepassing zijn voor het ontdekte gen, bijvoorbeeld de behandeling van een ziekte. De Duitse richtlijn kent alleen patenten toe aan (stukken) genen met een nauw omschreven functie en toepassing. Blijkt iemand te ontdekken dat het gen nog een ander functie heeft, en voor de behandeling van een andere ziekte kan dienen, dan mag hij een nieuw patent indienen. Op het eerder toegekende patent pleegt hij dan geen inbreuk.

    • Financial Times