Bouwsector in trek

Beleggen in bouwfondsen neemt de komende jaren weer toe. Na twee jaar van verval zijn er nu infrastructurele ontwikkelingen gaande, die de belangstelling van beleggers voor de bouw wekken. De verminderde aandacht voor ICT-aandelen werkt ook in het voordeel van de bouw. Dat zegt IRIS, het onderzoeksinstituut van Rabobank en Robeco. Grote infrastructurele projecten zoals de Betuwelijn en HSL dragen ertoe bij dat beleggers weer vertrouwen krijgen in bouwaandelen. IRIS adviseert te beleggen in fondsen die in Nederland actief zijn. De voorkeur gaat daarbij uit naar Volker Wessels Stevin, Heijmans en NBM-Amstelland.