Argwaan

Wat zijn sommige mensen toch kwaaddenkend. Aan de Georgiër Zoerab Azmajparasjvili werd gevraagd wat hij van Kasparov en Kramnik vond. Hij respecteerde hen zeer, zei hij, maar er was toch iets dat hem dwars zat. Kasparov had twee miljoen dollar prijzengeld weten te vinden en vervolgens Kramnik als uitdager gekozen. Waar had Kramnik dat aan verdiend? Zou hij onder die omstandigheden straks van Kasparov willen winnen?

,,Roeblevski kwam naar me toe en zei: `Zoerab, je hebt een te criminele mentaliteit.' Nu, misschien is dat zo, maar naar mijn mening heeft Kramnik niet genoeg gedaan om zo'n groot cadeau te krijgen. Het bevalt me niet.''

Aldus Azmajparasjvili op Kasparovs eigen website kasparov.com, wat bewijst dat daar een opmerkelijke vrijheid van meningsuiting heerst. Als ik een eigen tijdschrift had en iemand zou zonder enige grond suggereren dat een match die ik ging spelen doorgestoken kaart was, zou ik zeggen dat hij dat maar ergens anders moest doen, maar niet in mijn blad.

Het laat ook zien dat het geheugen van de schaakwereld gebrekkig is. De man die Azmaj interviewde had het volgende kunnen zeggen: ,,Beste Zoerab, over een criminele mentaliteit gesproken, hoe zat het ook weer met dat toernooi in Macedonië waarin je rating torenhoog steeg, maar waarvan iedereen dacht dat de partijen niet echt gespeeld waren? Was het niet zo dat de gemoederen zo verhit raakten dat je Alexei Shirov, die jou geen hand meer wilde geven, bijna uit het raam van een Spaans gemeentehuis hebt geduwd? Je hebt net in het toernooi van Montecatini gespeeld, waar Shirov ook meedeed. Hoe was de verstandhouding nu?'' Maar dat deed de interviewer niet.

Ik weet niet of het was om Shirov en Azmaj uit elkaar te houden, maar de organisatoren van het toernooi in het Italiaanse kuuroord Montecatini Terme hadden de acht spelers van de hoofdgroep in verschillende hotels ondergebracht en het beviel iedereen goed om in de eetzaal nu eens niet de de vijand in het gezicht te kijken, maar slechts onschuldige toeristen.

De toernooidirecteur zei aan het begin dat Shirov zijn favoriet was. Dat mag een toernooidirecteur eigenlijk niet doen, maar het is wel begrijpelijk.

Helaas, Shirov de briljante is ook Shirov de wisselvallige. Hij verloor van Azmajparasjvili en van outsider Minasian, die verder alleen maar twee remises kon scoren.

Wel was er weer zo'n bloedstollende, chaotische Shirovpartij, Shirov-Bareev 1-0, maar eigenlijk lag dat vooral aan Bareev, die wild ten aanval trok. ,,Ik wil schaken leuk gaan vinden'', zei Bareev.

Vasili Ivantsjoek won het toernooi met 5 uit 7, de nieuwe Bareev werd tweede met 4,5, Azmaj had vier punten en de vierde plaats werd gedeeld door Shirov, Roeblevski en Jeroen Piket met 3,5.

Voor een recent artikel op de website chesscafe.com haalde Tim Krabbé een map met de titel Sadisme uit zijn archief. Schaaksadisten vierden hun vuige lusten bot na de dame van de tegenpartij te hebben ingemetseld. De volgende partij was nog niet gespeeld toen Krabbé zijn stuk schreef, anders zou het een mooi voorbeeld zijn geweest.

Wit Bareev-zwart Piket, Montecatini

1. c2-c4 e7-e5 2. g2-g3 Pb8-c6 3. Lf1-g2 g7-g6 4. Pb1-c3 Lf8-g7 5. Ta1-b1 f7-f5 6. b2-b4 Pg8-f6 7. b4-b5 Pc6-e7 8. e2-e3 a7-a6 9. b5-b6 c7-c6 10. d2-d4 d7-d6 11. Pg1-e2 Lc8-e6 12. Dd1-b3 0-0 Hierna kan wit een initiatief ontplooien dat soepel en gemakkelijk loopt. Op kasparov.com stelde Shipov 12...d5 voor. 13. d4xe5 d6xe5 14. Pc3-a4 Pf6-d7 15. 0-0 Dd8-e8 16. Lc1-a3 De8-f7 17. Tb1-c1 Ta8-d8 18. f2-f4 Tf8-e8 19. La3-d6 e5xf4 20. Pe2xf4 Pd7-e5 21. Pf4xe6 Df7xe6 22. Tf1-d1 Pe7-c8 23. Pa4-c5 De6-f7

Mmhdjmlm

mgmMmkcg

gAgCMmgm

mMBMbgmM

MmGmMmMm

mKmMAMAM

GmMmMmIA

mMDJmMFM

24. Pc5xb7 De nieuwe avontuurlijke Bareev in actie. Simpel 24. Lc7 zou wit duidelijk voordeel hebben gegeven. 24...Df7xb7 25. Ld6-c7 Hierna is de zwarte dame van het spel afgesloten doordat ze steeds op wits pion b6 moet letten. 25...Td8-d7 26. Td1xd7 Pe5xd7 27. c4-c5+ Kg8-h8 28. h2-h3 Benijdenswaardige rust. 28...Pd7-f6 29. Tc1-d1 Pc8-e7 30. Db3-e6 Db7-a8 Shipov geeft een prachtige variant waarin wit zijn dame offert: 30...Ped5 31. Lxd5 Txe6 32. Lxe6 Pd5 33. Txd5 cxd5 34. Ld7 en hoewel wit slechts een stuk voor de dame heeft, staat hij gewonnen. 31. Td1-b1 Da8-b7 32. Lc7-f4 h7-h6 Ook hier kon zwart de dame winnen met 32...Ped5 33. Lxd5 Txe6, maar ook nu zou het niet goed zijn. 33. Tb1-d1 g6-g5 Maar nu zou het misschien wel kunnen: 33...Ped5 34. Lxd5 Txe6 35. Lxe6 De7 en de situatie is niet duidelijk. 34. Lf4-c7 Snel weer het slot op de deur, om zwart geen tweede kans te geven. 34...Db7-a8 35. Td1-b1 Da8-b7 36. Tb1-d1 Db7-a8 37. Td1-d6 f5-f4 38. De6-f7 Pe7-f5 Zwart stort in, waarschijnlijk in tijdnood, maar zijn stelling was in ieder geval onverdedigbaar. 39. Td6xf6 f4xe3 40. Tf6-e6 Zwart gaf op.

Wit Lputian-zwart Ivantsjoek, Montecatini

1. Pg1-f3 d7-d5 2. g2-g3 g7-g6 3. c2-c4 c7-c6 4. Dd1-a4 d5-d4 5. b2-b4 Pb8-d7 Een provocerende zet. Zonder speciale noodzaak offert zwart een pion. 6. Lc1-b2 Na 6. Pxd4 Pb6 7. Dc2 Lg7 8. e3 kan zwart zijn pion niet terugwinnen. Sterker dan 6...Pb6 is 6...Lg7 7. e3 e5, met compensatie. 6...e7-e5 7. e2-e3 Lf8-g7 8. Lf1-g2 Weer een interessant moment. Zwart had hier waarschijnlijk een dame-offer in gedachten: 8. exd4 exd4 9. Pxd4 De7+ (9...Pb6 10. Dc2 Lxd4 heeft geen zin wegens 11. De4+) 10. Le2 De4 11. f3 Lxd4 12. fxe4 Lxb2 met onduidelijk spel. 8...Pg8-h6 9. 0-0 0-0 10. Pb1-a3 a7-a5 11. e3xd4 e5-e4 12. Pf3-e1 Pd7-b6 13. Da4-b3 a5xb4 14. Db3xb4 Pb6-a4 15. Lb2-c3 e4-e3

jmieMdlm

mgmMmgcg

MmgmMmgb

mMmMmMmM

hEGAMmMm

BMCMaMAM

GmMAMAIA

DMmMBJFM

Een fraaie zet. Het oogt alsof er een zwarte damsteen op het bord is verschenen. 16. f2xe3 c6-c5 17. d4xc5 Pa4xc3 18. d2xc3 Dd8-d2 Zwart is drie pionnen achter geraakt, maar de witte stelling is ontwricht. 19. Pa3-b5 Ph6-g4 20. Pe1-f3 Dd2xe3+ 21. Kg1-h1 Pg4-f2+ 22. Tf1xf2 De3xf2 23. a2-a4 Lc8-d7 24. Pb5-c7 Dit geeft gelegenheid tot een mooie slotzet. 24...Ta8xa4 Wit gaf op wegens 25. Txa4 Lh3 26. Lxh3 Dxf3+ 27. Kg1 Lxc3.

    • Hans Ree