Wahid belooft Indonesië kabinet van technocraten

De Indonesische president Wahid ruimt in zijn nieuwe kabinet zestig procent van de ministersposten in voor niet-partijgebonden technocraten en de rest voor partijmensen. Met die aankondiging kwam hij gisteren tegemoet aan pleidooien uit het Volkscongres voor een `zakenkabinet'.

Partijwoordvoerders zeiden dit plan toe te juichen, maar erg van harte klonk dat niet. Fahmi Idris, in het Volkscongres fractievoorzitter van Golkar, ooit het politieke vehikel van Soeharto dat zich na diens val bekeerde tot de reformasi, noemde het een ,,goed plan''. Maar zijn partijleider, Akbar Tanjung, zei vanmorgen dat hij Wahid tien partijgenoten had voorgedragen voor een ministerpost. ,,Dan kan de president kiezen'', aldus Tanjung.

De Indonesische politieke elite lijkt door koorts bevangen sinds president Wahid heeft aangekondigd dat hij de dagelijkse leiding van de ministersploeg zal overdragen aan vice-president Megawati Soekarnoputri en nog deze maand zijn kabinet ingrijpend zal reorganiseren. Partijen houden spoedberaad en ministers vragen zich hardop af of er in een nieuw, afgeslankt team nog wel plaats voor hen is.

De coördinerende minister van Economische Zaken, Kwik Kian Gie, een partijgenoot en vertrouweling van Megawati, trok gisteren zijn conclusies uit Wahids reorganisatieplannen en bood de president zijn ontslag aan. Kwik: ,,Dit kabinet is de facto demissionair en de president dient straks de vrije hand te hebben bij de formatie. Mijn collega's zouden hetzelfde moeten doen.''

Minister van Financiën Bambang Sudibyo, lid van de Nationale Mandaatpartij (PAN), stond gisteren op het punt Kwiks voorbeeld te volgen. Hij werd daarvan afgehouden door partijleider Amien Rais, tevens voorzitter van het Volkscongres dat dezer dagen zijn eerste jaarlijkse vergadering houdt. Nadat hij Sudibyo thuis had ontvangen, zei Rais: ,,Pak (vader) Bambang blijft op zijn post uit loyaliteit jegens vice-president Megawati. Ik neem daar mijn pet voor af.'' In de wandelgangen van het Volkscongres was het knarsetanden van Kwiks partijgenoten hoorbaar: ,,Alsof Kwik niet loyaal is aan Ibu (moeder) Mega!''.

Over de `taakverdeling' tussen Wahid en Megawati ontbrandde gisteren een pittige polemiek. Een aantal leden van het Volkscongres is van mening dat dit hoogste college van staat deze verdeling in een besluit moet vastleggen, maar Wahid voelt daar niets voor. In een rede voor de Technische Hogeschool van Bandung zei hij gisteren dat ,,dit puur een zaak is van de uitvoerende macht waar het Volkscongres zich niet mee moet bemoeien.'' Wahid heeft minister van Justitie Yusril Mahendra opgedragen een en ander vast te leggen in een presidentieel decreet. Dit zal worden uitgevaardigd op dezelfde dag dat Wahid zijn nieuwe kabinet presenteert, naar verwachting 20 of 21 augustus. Mahendra zei vandaag dat ,,deze taakverdeling niet moet worden verward met een machtsoverdracht. De president delegeert taken, geen bevoegdheden.''

    • Dirk Vlasblom