Voorzitter MSM wellicht onjuist benoemd

Voorzitter drs. R. van der Linden van de stichting Maastricht School of Management (MSM) is vorig jaar mogelijk in strijd met de statuten van de stichting benoemd. De voorzitter heeft inmiddels zelf juridisch advies gevraagd omtrent zijn positie.

De statuten van de stichting MSM, een internationaal instituut voor hoger onderwijs in Maastricht, bepalen dat ,,de totale ononderbroken duur van het bestuurslidmaatschap'' niet langer mag zijn dan zes jaar.

Van der Linden is sinds 8 juni 1993 bestuurslid. Hij had vorig jaar moeten aftreden, maar werd op 1 juli 1999 door het bestuur voor een periode van twee jaar benoemd tot voorzitter.

,,Misschien is het bestuur toen wel wat gemakkelijk over de statuten heen gestapt'', zegt Van der Linden. ,,De vraag dient zich aan of het formeel-juridisch juist is. Ik heb een jurist gevraagd de kwestie te onderzoeken.''

Is de uitkomst negatief dan is er volgens voorzitter Van der Linden de mogelijkheid om de statuten van de stichting MSM te wijzigen. Van der Linden benadrukt dat het besluit van het bestuur, om hem een extra termijn van twee jaar te geven bij het instituut, unaniem is genomen.

De accountantsdienst van het ministerie van Onderwijs had onlangs kritiek op MSM-directeur dr. M. El-Namaki. Volgens de dienst verstrengelt de directeur zijn persoonlijke belangen met die van de stichting door zelf aandeelhouder te zijn van een dochtermaatschappij van de stichting.

Directeur El-Namaki verwierf, buiten medeweten van het bestuur, tweederde van de aandelen van MSM Far East Ltd. in Singapore.

Van der Linden neemt die kwestie hoog op. Volgens hem heeft het bestuur geen goed inzicht in de financiën van MSM Far East. Voor 1 september komt het bestuur bijeen om een uitspraak doen over de handelwijze van El-Namaki.

De accountants onderzochten ook de positie van de vrouw van El-Namaki. Vastgesteld werd dat zij als docent werkt bij MSM. Dat is tegen de zin van het MSM-bestuur. De betaling geschiedt wel volgens geldende regels, maar de accountants van het departement van Onderwijs konden niet vaststellen welke onderwijsbevoegdheid mevrouw El-Namaki heeft.

    • Joep Dohmen