VN willen forse vredesmacht in grensgebied Ethiopië en Eritrea

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft gisteren voorgesteld een vredesmacht van 4.200 man naar de grens van Ethiopië en Eritrea te sturen. De troepen moeten toezien op naleving van het bestand dat de twee buurlanden sloten op 18 juni na een bloedige grensoorlog van twee jaar. De Veiligheidsraad beslist waarschijnlijk later deze maand over het voorstel van Annan.

Het sturen van de troepenmacht zou een forse uitbreiding betekenen van de huidige vredesmissie van de VN in de Hoorn van Afrika die uit honderd waarnemers bestaat. Het aantal waarnemers zou worden uitgebreid tot 220. Ze zouden de steun krijgen van drie infanteriebataljons en een eenheid om landmijnen op te sporen. De vredesmissie UNMEE zou in mankracht de op drie na grootste worden van de veertien vredesoperaties waarbij de VN momenteel zijn betrokken. Het afgelopen jaar hebben de VN zich al in twee andere grote operaties gestort: in Sierra Leone en Oost-Timor.

In een toelichting op zijn voorstel wijst secretaris-generaal Annan erop dat Ethiopië en Eritrea zich de afgelopen twee maanden braaf aan het bestand hebben gehouden. De risico's van een vredesmissie in de Hoorn van Afrika worden dan ook als beperkt beschouwd. Zijn voorstel is gebaseerd op de aanbevelingen van een verkenningsmissie onder leiding van de Australische generaal-majoor Timothy Ford.

De VN-troepen zouden moeten patrouilleren in een bufferzone van 25 kilometer breedte langs de Ethiopische grens. Ze moeten op de terugtrekking van Ethiopische en Eritrese troepen toezien en de vele landmijnen ruimen die in het gebied zijn gelegd. Aan de missie zou een einde komen zogauw de betwiste grens tussen de twee landen door een onafhankelijke commissie is vastgesteld.

Eritrea is een voormalige provincie van Ethiopië. Kort na de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993 verzuurden de relaties tussen de twee buurlanden. Onenigheid over de duizend kilometer lange grens liep in mei 1998 uit op een grensoorlog. Het aantal slachtoffers van die strijd wordt geschat op zeker honderdduizend.

Bij een grootscheeps offensief in mei van dit jaar drongen Ethiopische troepen ver Eritrea binnen. Onder grote druk van de internationale gemeenschap besloten de twee landen een maand later tot een staakt-het vuren. Bij de totstandkoming trad de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) op als bemiddelaar.

Het is de bedoeling dat ook de OAE waarnemers stuurt naar het grensgebied. Maar over de omvang van die missie is nog niets bekend.