`Stuk metaal op startbaan Concorde'

Een in de berm van de startbaan teruggevonden stukje metaal van veertig centimeter lang is mogelijk de oorzaak van het verongelukken van het Concorde-toestel van Air France, eind vorige maand.

Dit heeft de Ongelukkenraad, die belast is met het onderzoek naar de ramp, gisteren verklaard.

Volgens de Raad heeft het voorwerp, dat niet tot de Concorde behoorde, waarschijnlijk de klapband veroorzaakt die een kettingreactie ten gevolge heeft gehad. Onderzoek van de scheur in de band heeft dit uitgewezen. Bij het ongeluk met de Concorde kwamen 113 mensen om.

Volgens het scenario dat de Raad nu bekend gemaakt heeft, zouden stukken van de band, waarvan sommige meer dan vier kilo zwaar, tijdens de start met grote kracht zijn rondgeslingerd terwijl het toestel al een snelheid van meer dan 300 kilometer per uur bereikt had. Volgens vermoedens die nog bevestigd moeten worden, hebben die stukken een ,,zeer groot'' gat geslagen in één of meer kerosinereservoirs in de linkervleugel, als gevolg waarvan brand is ontstaan. De vleugels van de Concorde bevatten elk zeven reservoirs. Op de startbaan is een stuk van reservoir nummer 5 teruggevonden, het reservoir dat zich in de buurt bevond van het wiel waarvan de band geklapt is.

De Raad uitte zijn vermoedens aan de vooravond van een vergadering op het ministerie van Transport, waar vandaag de voorlopige balans zou worden opgemaakt van alle onderzoeken tot nu toe. Doel is te bepalen of nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en of Air France de vluchten met de Concorde kan hervatten. De betrokken minister, Jean-Claude Gayssot, heeft direct na het ongeluk alle Concorde-vluchten opgeschort in afwachting van nader inzicht in de mogelijke oorzaken van het ongeluk.

De luchthavenpolitie van het vliegveld Roissy-Charles de Gaulle, vanwaar de Concorde vertrok, trekt de lezing van de Raad in twijfel. Volgens kapitein Xavier Mulot staat niet vast of het stuk metaal wel of niet van de Concorde afkomstig is. Er zijn volgens hem op en naast de startbaan twintig brokstukken teruggevonden, waarvan de metalen strip er één is. Hij zei ook, dat de resultaten van de bevindingen pas over enkele weken bekend zullen zijn.

    • Pieter Kottman