Sociale Dienst Amsterdam nog niet op orde

Na vijf jaar reorganisatie is de Sociale Dienst in Amsterdam nog altijd niet op orde. De doelstellingen die het Rijk voor 1997-1999 met de Sociale Dienst heeft geformuleerd, zijn niet gehaald. Het rijk zal de Sociale Dienst de komende jaren daarom intensief blijven controleren. Met name de onderzoeken naar onterecht verstrekte uitkeringen moeten beter, vindt het rijk. Zo heeft de dienst 200 miljoen gulden aan onterecht verstrekte uitkeringen niet teruggevorderd. De dienst kampt voorts met personeelsproblemen en overschrijding van het budget. Ook de rekeningencommissie van de gemeente Amsterdam is ontevreden over het functioneren van de Sociale Dienst.