Selectie Radio

Kleur bekennen. Herhaling van het gesprek met de begin dit jaar overleden illustrator Eddy Greidanus, die onder de naam KAFAK bijdragen leverde aan o.a. De Waarheid, de Volkskrant, Trouw, Intermediair en Het Onderwijsblad. Radio 5, 18.02-19.00u.

Tegengas. Oud-premier Dries van Agt maakt zich zorgen over het verval van normen en waarden in ons land en denkt dat Nederland een nieuw ethisch reveil nodig heeft. Radio 1, 19.04-20.00u.

Uit het nieuws. Gesprek met Frans Kordes, oud-president van de Algemene Rekenkamer. Radio 1, 21.04-22.00u.

De Avonden. Na het uitzicht van beeldhouwer Rob Stultiens in het Limburgse Bunde een herhaling uit 1992/1993 van een uitzending met Ischa Meijer. Louis Lehmann onderbreekt de avond met muziek van Willy `the lion' Smith. Radio 5, 22.02-24.00u.