`Quarantaine voor alle importvarkens'

Landbouw-organisatie LTO Nederland heeft voorgesteld alle geïmporteerde varkens enkele weken in quarantaine te houden, alvorens hen vrij te geven. Dit ongebruikelijke voorstel is een reactie op het uitbreken van de varkenspest in Groot-Brittannië.

Voorzitter Chr. van Gisbergen van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland heeft vanmorgen voorgesteld al het ,,gebruiksvee'' dat Nederland binnenkomt enkele weken af te zonderen van al in Nederland levende dieren. Volgens hem is een quarantaineperiode van vier tot vijf weken nodig om ziekten als de klassieke varkenspest aan het licht te brengen. De incubatietijd van veel besmettelijke dierziekten bedraagt ongeveer vier weken.

Het ministerie van Landbouw staat volgens een woordvoerder ,,voorlopig niet negatief tegenover het voorstel van quarantaine''. De Nederlandse overheid mag van de Europese Commissie echter geen quarantaineregeling vastleggen. Dit kan enkel door de sector zelf worden ingevoerd.

Het ministerie van Landbouw heeft gisteravond het beperkte importverbod voor Britse varkens uitgebreid tot heel Groot-Brittannië. Tot dan gold enkel een verbod op import van varkens uit het besmette gebied. Ook heeft Landbuw een vervoersverbod afgekondigd voor Britse varkens.

De Rijksdienst voor Vee en Vlees onderzoekt momenteel 61 Nederlandse varkenshouderijen die sinds 1 juli Britse biggen geleverd hebben gekregen. De bedrijven zijn tot nader orde `op slot' gezet. LTO-voorman Van Gisbergen meent dat de varkenssector zelf de verantwoordelijkheid voor het instellen van een quarantaineperiode moet nemen.

In tegenstelling tot drie jaar geleden, toen Nederland met een varkenspest-epidemie kampte, is er sinds deze zomer een markervaccin beschikbaar waarmee varkens kunnen worden ingeënt tegen de ziekte. De lidstaten van de Europese Unie zijn echter verdeeld over de wenselijkheid van vaccinatie omdat de consument geen vlees met entstof wil. Het Nederlandse bedrijf Intervet (onderdeel van Akzo Nobel) en het Duitse Bayer hebben de afgelopen maanden vaccins laten registreren bij het Londense European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, waardoor deze producten in alle EU-lidstaten zijn toegelaten.

Markervaccins zijn vaccins die een dier beschermen en tevens de mogelijkheid bieden later onderscheid te maken tussen werkelijk door pest geïnfecteerde dieren en slechts met entstof gevaccineerde dieren. Dat onderscheid ontstaat doordat een markervaccin zo is gemaakt dat bepaalde eiwitten die typisch zijn voor het virus niet meer aanwezig zijn in het vaccinvirus. Bij het markervaccin hoort daarom een `discriminerende test' die dat onderscheid aangeeft. Ook die test is inmiddels goed gekeurd.

DOSSIER VARKENS www.nrc.nl/DenHaag Hoewel Landbouw bij een eventuele uitbraak in Nederland mogelijk varkens wil gaan inenten, verwacht dr. A. de Smit van het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad dat het onlangs geregistreerde markervaccin voorlopig niet op grote schaal zal worden worden gebruikt. De Smit promoveerde eind mei in Utrecht op de dissertatie `Classical swine fever. Efficacy of marker vaccines and laboratory diagnosis'.

Het is niet duidelijk in welke situatie inenting economisch bezien winst gaat opleveren, zegt De Smit. Onder andere aan de Wageningse landbouwuniversiteit worden studies gedaan naar die economische haalbaarheid. De Smit: ,,Nu het vaccin in strikt technische zin beschikbaar is, rijst de vraag wanneer en hoe je het kunt inzetten. De winst zit er natuurlijk in dat je een pestuitbraak kunt stoppen. Maar bij de vorige epidemie is gebleken dat dat ook lukt zonder vaccin.'' Volgens De Smit zijn alleen Nederland, België en Duitsland voorstander van algemene markervaccinatie. Mocht Nederland voor markervaccinatie kiezen, dan moeten de handelspartners ervan overtuigd worden dat dit goed en onschadelijk is en bovendien grootschalige ruimingen voorkomt.

Nederland produceert ongeveer 13 miljoen varkens per jaar. Daarvan worden er 4,5 miljoen geëxporteerd. Tevens importeert Nederland jaarlijks een kleine 450.000 biggen en vleesvarkens, merendeels uit België en Luxemburg. Dat gebeurt voornamelijk om te experimenteren met nieuwe rassen.

In het Engelse Norfolk was aan het begin van de middag bij drie bedrijven varkenspest geconstateerd. Negen bedrijven in dezelfde regio zijn ,,zeer verdacht'' en zullen hoogstwaarschijnlijk ook besmet zijn. Zowel Landbouw als LTO Nederland verwachten dat daar nog meer bedrijven bij zullen komen.

    • Egbert Kalse
    • Bram Pols