Personeel in bouw moeilijk te vinden

Bouwbedrijven hebben de meeste problemen om personeel te vinden. Van de vacatures in de bouwnijverheid is 78 procent moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de 15.000 vacatures die het CBS eind september 1999 in de bouw registreerde bleken er 11.000 langdurig open te staan – het criterium voor `moeilijk vervulbaar'. Ook landbouw en visserij en financiële instellingen hebben het moeilijk geschikte medewerkers te vinden. In deze sectoren bedragen de percentages moeilijk vervulbare vacatures respectievelijk 72 en 60.

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures steeg in alle door het CBS onderscheiden sectoren van het particuliere bedrijfsleven. Eind september 1999 was 54 procent van de vacatures moeilijk te vullen, een record volgens het CBS. Een jaar eerder was dat nog 45 procent.

Op de arbeidsmarkt blijkt vooral veel behoefte aan mensen met een beroepsopleiding. Van de 157.000 banen die in september 1999 openstonden ging het in 123.000 gevallen om werk voor mensen die VBO, MBO of HBO hebben genoten. Minder vraag was er naar mensen met een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma. Van de banen waarvoor een academicus wordt gevraagd was maar 4 procent moeilijk te vullen. Overigens registreerde het CBS eind 1999 alweer 168.000 vacatures. Het onderzoek naar de bedrijfstakken richtte zich op de situatie een kwartaal eerder.

De stijging van het aantal vacatures is zichtbaar in alle delen van Nederland, maar er zijn regionale verschillen. De provincie met het hoogste aantal moeilijk vervulbare vacatures was Noord-Holland. Ruim een kwart van de vacatures blijft er langdurig openstaan. Werkgevers in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht hebben ook veel moeite om de banen te vullen. Het tekort aan werknemers in Drenthe, Flevoland en Zeeland is het laagst.

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek onder 25.000 bedrijven en instellingen. Vacatures bij de overheid en in het onderwijs zijn niet in het onderzoek betrokken. Werkgevers wordt gevraagd welk percentage van de vacatures zij moeilijk vervulbaar achten. Dit oordeel varieert per bedrijfstak; de ene sector noemt een vacature na langere tijd moeilijk vervulbaar dan de andere.