Nieuw handboek voor vermissingen

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn is een Vademecum Vermiste Personen verschenen. In dit vademecum staan alle organisaties vermeld die zich direct of indirect bezighouden met vermissingen. Jaarlijks worden bij de politie zo'n 12.500 meldingen gedaan van vermissing. Ongeveer zestienhonderd mensen blijven weken- tot maandenlang onvindbaar.