Meer ijsvogels

Het aantal ijsvogels in Nederland is sterk toegenomen. SOVON Vogelonderzoek Nederland schat het aantal broedparen dit jaar op rond de 250. Vorig jaar waren dat er ongeveer 165. Na de strenge winter van 1995/'96 waren er slechts tussen de 35 en 90 broedparen over.