Chávez na kritiek VS toch in Irak

De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft gisteren, ondanks scherpe kritiek van de VS, een staatsbezoek aan Irak gebracht. Hij prees zijn ,,warme'' gastheer Saddam Hoessein, die met Chávez dineerde en hem persoonlijk rondreed in Bagdad.

Om Bagdad te bereiken, moest Chávez gisteren eerst met het vliegtuig naar de Iraanse grensplaats Kermanshan en daarna met een helikopter nog iets dichter naar de grens, waar een Iraakse regeringslimousine hem opwachtte. Samen met de Iraakse vice-president Yassin Ramadan en olieminster Amer Rashid vertrok hij vervolgens per militaire helikopter naar het voor internationaal vliegverkeer afgesloten vliegveld van Bagdad. Daar werd hij met alle égards ontvangen, hoewel Saddam Hoessein zelf zonder opgaaf van reden ontbrak. ,,Wij zijn blij in Bagdad te zijn, de geur van geschiedenis op te snuiven en te wandelen op de oever van de rivier de Tigris'', zei Chávez, die stelde dat hij zo gebrand was op een bezoek aan Irak dat hij het land ,,desnoods per kameel was binnengereden''.

Chávez is momenteel op toernee langs tien OPEC-landen om voorbereidingen te treffen voor de eerste OPEC-top in 25 jaar, op 27 september in Caracas. Hij bezocht tot dusver Koeweit, Saoedi-Arabië, Quatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Doel is te voorkomen dat op het huidige hoge prijspeil een scherpe prijsval volgt door overproductie, zoals eerder is gebeurd. Venezuela stond in het verleden overigens bekend als notoir schender van productieafspraken binnen OPEC-verband.

Irak is geen lid van de OPEC, maar produceert 2,6 miljoen vaten olie per dag – alleen Saoedi-Arabië en Venezuela exporteren meer olie. Chávez, die Saddam Hoessein formeel zal uitnodigen naar Caracas te komen, is sinds het bezoek van wijlen koning Hoessein van Jordanië het eerste staatshoofd dat Irak bezoekt sinds de Golfooorlog van 1990-1991. De scherpe kritiek van Washington op zijn bezoek wuifde hij gisteren weg. Chávez: ,,Wat kan ik eraan doen dat de Amerikanen zich zo opwinden? We hebben onze waardigheid en Venezuela is een souverein land. Het heeft het recht besluiten te nemen die het in zijn belang acht.''

Amerikaanse analisten nemen aan dat Chávez de verleiding niet kon weerstaan om Washington weer eens te provoceren. De linkse populist Chávez is een bewonderaar van de Cubaanse leider Fidel Castro en grossiert in anti-Amerikaanse retoriek. Tijdens de overstromingsramp van vorig jaar december beledigde hij Washington door een marineschip met militaire hulpverleners terug te sturen. Washington reageert terughoudend op Chávez' kritiek. Venezuela is de grootste olieleverancier van de VS.