Wijziging toezicht op sociale zekerheid

Het toezicht op de sociale zekerheid wordt ingrijpend gereorganiseerd.

Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) gaat waarschijnlijk samen met de Directie Toezicht van het ministerie van Sociale Zaken. De nieuwe instantie gaat toezicht houden op alle sociale verzekeringen, inclusief de door de gemeente uitgevoerde bijstandswet.

Dit gebeurt als vervolg op de omvangrijke reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid, waarbij onder meer de vijf uitvoeringsinstellingen Gak, Cadans, GUO, USZO en Sfb worden samengevoegd. De Tweede Kamer besloot in maart tot deze veranderingen, maar een reorganisatie van het toezichtssysteem maakte daar geen deel van uit. Inmiddels bestaat de opvatting op het ministerie en bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen dat ook het toezicht anders moet worden georganiseerd.

De overheid gaat de vijf uitvoeringsinstellingen GAK, Cadans, GUO, USZO en SFB die zich bezighouden met het verstrekkken van WW en WAO-uitkeringen, samenvoegen tot één publieke organisatie. Daarnaast wordt de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten uitbesteed aan bedrijven. Alleen voor het toezicht was tot nu toe geen integratie van organisaties voorzien.

Of de nieuw te vormen toezichthouder ook gaat toezien op de private reïntegratiemarkt, is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de OPTA doen dat voor respectievelijk de financiële markten en de telecommarkt. Ook is nog onduidelijk of de nieuwe toezichthouder een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt of een agentschap. Een zbo functioneert op grotere afstand van het ministerie dan een agentschap.

    • Herman Staal