`Wij hebben geen kwaad in de zin jegens de president'

De islamitische Hervormingsfractie liet deze week geen spaan heel van president Wahid. Toen deze gisteren zei de dagelijkse regeertaken te zullen overdragen aan vice-president Megawati, werd ook in die hoek geklapt.

Ir. Mohamad Hatta Rajasa uit Bandung leidt de Hervormingsfractie (FR) in het Volkscongres dat dezer dagen zijn eerste jaarlijkse zitting houdt. Hij is secretaris-generaal van de Nationale Mandaatpartij (PAN) die in het congres een combine is aangegaan met de (nog) kleinere, eveneens islamitische Gerechtigheidspartij. Samen vormen zij de FR. Rajasa's invloed is groter dan het zetelaantal doet vermoeden want hij is een vertrouweling van PAN-leider Amien Rais, de voorzitter van het Volkscongres die president Wahid al maanden lang het politieke leven zuur maakt. Toch waren het Rais en zijn islamitische bondgenoten die vorig jaar de moslim Wahid kandidaat stelden voor het presidentschap om de populaire nationaliste Megawati Soekarnoputri de pas af te snijden.

Tijdens de algemene beschouwingen, dinsdag, veegde de woordvoerster van Rajasa's Hervormingsfractie de vloer aan met Wahids presidentschap. ,,De president'', aldus de gesluierde spreekster, ,,is de bron van alle problemen in dit land'' en ,,kwetst bij voortduring de islamitische gemeenschap.'' Toen Wahid gisteravond voorstelde om de dagelijkse leiding over het kabinet over te dragen aan vice-president Megawati Soekarnoputri sloot de Hervormingsfractie zich aan bij het algemene applaus. Dat alles roept vragen op en Rajasa wil die best beantwoorden.

Heeft Wahid zijn leven gebeterd?

,,We vonden Wahids rede van gisteren positief. Zijn verslag van maandag stond vol algemeenheden en bood geen enkel concreet houvast. Op de cijfers die nu zijn gepresenteerd valt misschien wat af te dingen, maar dit was een echt voortgangsverslag dat we kunnen analyseren. Een hele vooruitgang.''

U bent dus tevreden.

,,Tevreden of niet, dat valt nog te bezien, maar hiermee kunnen we straks in de commissies uit de voeten.''

Wat vindt u van Wahids aanbod om de dagelijkse leiding over de regering aan Megawati te laten?

,,Dat is positief. In de commissies moeten we straks een oplossing zoeken om te voorkomen dat een en ander inbreuk maakt op ons staatsrecht. Dit blijft tenslotte een presidentieel bestel.''

Straks krijgt dezelfde Megawati die uw partij vorig jaar, ondanks haar verkiezingsoverwinning, niet als president wilde bijna evenveel macht als de president.

,,Och, weet u, het gaat hier niet om een formele scheiding van de functies van staatshoofd en regeringsleider, maar eerder om een nieuwe taakomschrijving door de president voor de vice-president. Ibu (moeder) Mega krijgt opdracht om de dagelijkse leiding te nemen van het kabinet. Op deze manier blijft de verantwoordelijkheid bij de president. En aan het eind van diens ambtsperiode legt hij verantwoording af, niet de vice-president.''

Zou de reactie van de Hervormingsfractie minder hardvochtig zijn uitgevallen als u maandag had gehoord wat u nu weet?

,,Onze reactie van dinsdag was in het landsbelang, niets meer of minder dan dat. Wij hebben geen kwaad in de zin jegens de president. Wij moesten dit doen, het was onze constitutionele plicht.''

Toch was die reactie wel heel genadeloos voor een partij die deze man kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap.(Hatta Rajasa lacht besmuikt)

    • Dirk Vlasblom