Vrijlating directeuren domper OM

Beide directeuren van S.E. Fireworks zijn gisteren vrijgelaten. Maar hoe vrij is vrij, met alle beperkende voorwaarden?

. Het was iets over half vier, toen R. Bakker gistermiddag als eerste van de twee directeuren (zijn collega W. Pater volgde na hem) de zittingszaal van de Almelose rechtbank betrad. Lijkbleek. Amper een kwartier later ging hij – nog steeds zwijgend – de zaal weer uit; feitelijk niet langer in voorlopige hechtenis. De meervoudige economische kamer van de rechtbank in Almelo liet zich gisteren uit over een verzoek van de advocaten van Bakker en Pater, gedaan tijdens de proformazitting een dag eerder: de voorlopige hechtenis van de directeuren opheffen, dan wel schorsen. De twee worden verdacht van overtreding van milieuwetten en illegale verkoop van vuurwerk. Opheffen zag de rechtbank niet zitten, zo liet president H. Breitbarth direct al weten. Er zijn nog vele onderzoeksvragen aan de orde. ,,En er zijn evenmin aanwijzingen dat de verdachten, mocht het tot een veroordeling komen, geen langere vrijheidsstraf zal worden opgelegd dan de duur van de thans ondergane voorlopige hechtenis.''

Maar schorsing was wel mogelijk. Niet alleen omdat de twee zich al drie maanden in afzondering bevinden en er psychisch aan onderdoor dreigen te gaan dat ze hun gezinnen niet zien; ook omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak nog maanden op zich zal laten wachten.

Het besluit was een domper voor het openbaar ministerie, dat zich een dag eerder in felle bewoordingen had uitgesproken tegen opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis. Het is niet te controleren of de directeuren geen ongewenst contact hebben, zo was de redenering. Daar was de rechtbank het dus niet mee eens. Of dit besluit het onderzoek schade berokkent, is nu nog niet te zeggen, zo zei een teleurgestelde woordvoerder van het OM. ,,Praktisch gezien maakt het niet uit; we gaan gewoon door.'' Het OM zal er wel alles aan doen om te voorkomen dat Bakker en Pater op wat voor manier dan ook contact hebben met andere betrokkenen. Zoals viel te verwachten schorste de rechtbank het onderzoek en verwees de zaak terug naar de rechter-commissaris om het vooronderzoek te voltooien.

De verdediging toonde zich tevreden. Raadsman J. Plasman had gehoopt op schorsing, zo zei hij. De rechtbank, zo zei hij, heeft ook gekeken naar de persoonlijke levensomstandigheden van mijn cliënt. De relatie tussen Plasman en de rechter-commissaris is ,,vanaf het begin moeizaam'', aldus Plasman. Hij zal evenwel niet verzoeken om een andere rechter-commissaris. Plasman liet overigens weten dat er geen sprake van is dat justitie de dagvaarding heeft uitgebreid, zoals deze krant eergisteren en gisteren in de berichtgeving liet weten. Navraag heeft uitgewezen dat er eerder een tweede dagvaarding is uitgebracht, waarin vier strafbare feiten aan de eerste twee al gepubliceerde feiten (overtreding milieuwetten en illegale handel) werden toegevoegd.

DOSSIER ENSCHEDE: www.nrc.nl

    • André Ritsema