Verbod op publicatie namenlijst

Een rechtbank in het Belgische Namen heeft gisteren het Luxemburgse boulevardblad l'Investigateur verboden een lijst te publiceren van 50 vermeende en veroordeelde Belgische pedofielen. De Liga van de Rechten van de Mens had dat in een kort geding geëist. Hoe het vonnis moet worden uitgevoerd, is onduidelijk: het blad, dat niet in de losse verkoop verkrijgbaar is, viel vanmorgen bij duizend abonnees in de bus.

De journalist en uitgever van het blad, Jean Nicolas, kondigde gisteren in een Belgische krant aan dat hij de lijst wilde publiceren in navolging van de Britse krant News of the World. Hij zei nobele motieven te hebben: ,,Ik zal er misschien wel eens een keer naast zitten, maar beter een verkeerde naam in mijn blad dan een kind dat wordt vermoord.'' Hij had de namen van computerdiskettes gehaald, waarop de Belgische politie tijdens de zaak tegen kinderverkrachter Marc Dutroux onbevestigde geruchten bijhield. De diskettes, werden in 1997 door onbekenden gekopieerd. Allerlei kranten in België hebben die kopieën in hun bezit, maar hebben er nooit wat mee gedaan.

Nicolas' aankondiging zorgde voor een storm van verontwaardiging. Sinds de affaire-Dutroux vinden velen in België dat er een nationale databank moet zijn waaruit justitie en politie kunnen putten in hun jacht op pedofielen die strafbare feiten hebben gepleegd. Databanken bestaan nu wel, maar bevatten alleen gegevens over zedenzaken per arrondissement.

Politici, magistraten, therapeuten en de vader van een meisje dat door Dutroux is vermoord spraken gisteren hun afschuw uit over het feit dat bedenkelijke informatie over pedofielen nu zomaar op straat zou komen te liggen. Velen geloven dat Nicolas de (geringe) oplage van zijn blad wilde opkrikken. Eén krant beweerde vanmorgen dat Nicolas de advocaat van Dutroux, met wie hij bevriend zou zijn, een dienst wil bewijzen door aan te tonen hoe speculatief het bewijsmateriaal tegen Dutroux is. Nicolas zegt zelf dat hij magistraten en agenten die met zedendelicten werken juist ,,een duwtje in de rug'' wil geven.

Na een klacht van de Belgische minister van Justitie, Marc Verwilghen, over de schending van het recht op privacy van mogelijk onschuldige mensen, deed de Luxemburgse politie gisteren huiszoeking bij Nicolas. Volgens de rechter in Namen, die l'Investigateur ook verbood de lijst op internet te zetten, is publicatie een inbreuk op de rechten van de mens en het vermoeden van onschuld.

De rechter wees ook op het gevaar voor toekomstige slachtoffers van pedofielen die in de anonimiteit zouden vluchten. Nicolas moet 50.000 gulden betalen voor elk exemplaar dat toch wordt verspreid.