Toezicht op gasmarkt

NMa-DTe houdt per vandaag toezicht op op de gasmarkt nu deze markt zich gaat liberaliseren. Dit is vastgelegd in de Gaswet. De liberalisering gebeurt stapsgewijs. Nu al zijn grote afnemers van gas vrij om hun leverancier te kiezen. Middelgrote bedrijven krijgen in 2002 de vrije keus en kleine bedrijven en de consument in 2004. Het toezicht op de naleving van de Gaswet en de introductie van marktwerking in deze sector is ondergebracht bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), een kamer van de NMa.