Problemen met bouw in Den Haag

De Haagse Stadspartij dringt er bij het college van B en W op aan een bodemonderzoek in te stellen om het bouwen in de binnenstad veilig te laten verlopen. Voor de Stadspartij is de directe aanleiding voor het verzoek het ontstaan van scheuren in de monumentale gevels van het cultureel centrum 't Paard aan de Prinsengracht.

Volgens de Stadspartij staat het vrijwel vast dat die scheuren verband houden met de tramtunnel, waarvan de ingang ongeveer tegenover 't Paard ligt. Een woordvoerder zegt dat de gevel inderdaad gestut wordt, maar de scheuren zijn volgens hem al enige maanden oud. Hij wijst erop dat vele panden aan de Prinsengracht scheuren vertonen als gevolg van de werkzaamheden aan de tramtunnel.