Probleem minister: mogelijk btw tarief tolpoort

Er dienen zich plotseling uit onverwachte hoek problemen aan voor de plannen van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voor de invoering van tolpoortjes op de snelwegen in verband met het rekeningrijden.

De Europese Commissie is namelijk van oordeel dat er BTW moet worden geheven op tolinkomsten. De BTW bedraagt nu nog 17,5 procent maar zal vanaf 1 januari stijgen tot 19 procent. Daardoor zou het passeren van de tolpoorten – vijf gulden voor vaste klanten met een chipkaart en zeven gulden voor de incidentele voorbijkomer – aanmerkelijk in prijs toenemen.

De Europese Commissie heeft al een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat omdat die tol heft bij de tunnel onder de Dordtse Kil. Volgens de Commissie is daarbij geen sprake van een normale overheidstaak maar van ondernemerschap. Daarom zou er BTW moeten worden geheven, wat nu niet gebeurt.

Het Europese Hof van Justitie doet op 12 september uitspraak in deze zaak. De Commissie heeft echter reden tot optimisme, want het gezaghebbende adviesorgaan van het Hof, de advocaat-generaal, stelde Brussel onlangs in een advies grotendeels in het gelijk. De Nederlandse ministeries van Financiën en van Verkeer en Waterstaat willen niet speculeren op de uitkomst van de zaak.

Zelfs als de staat de zaak zou verliezen, staat overigens niet vast dat de overheid ook BTW zal moeten betalen op de tolinkomsten van het rekeningrijden. Netelenbos heeft altijd onderstreept dat het haar niet was begonnen om de inkomsten uit het rekeningrijden maar om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. De inkomsten uit het rekeningrijden zijn voor het kabinet nooit een doel op zichzelf geweest. Daarom zou betoogd kunnen worden dat het hierbij niet om ondernemerschap gaat.