Nieuwe Nationale Partij `schuldig aan discriminatie'

Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en het Meldpunt Discriminatie Internet hebben aangifte gedaan van discriminatie door de Nieuwe Nationale Partij (NNP). Aanleiding tot de aangifte was een artikel van Gerard van Doelen, getiteld `Ontworteling', op de internetsite van de partij. Twee passages in het artikel zetten aan tot rassenhaat, aldus de meldpunten. In een van de passages staat dat de derde generatie allochtonen ,,erg gevaarlijk'' kan zijn omdat hun ouders nooit zouden hebben gewerkt en criminele bezigheden zouden hebben. In een andere passage wordt gesteld dat de NNP apartheid voorstaat en integratie ,,een illusie'' vindt. Voorzitter E. Perée neemt afstand van het artikel: ,,Het is vakantietijd en iemand heeft buiten medeweten van het bestuur de kans gehad om op internet zijn gal te spuwen.''