Netelenbos laconiek over kritiek

. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren laconiek gereageerd op kritiek van de Raad van State op nieuwe milieuregels voor Schiphol. Volgens haar slaat de kritiek op al achterhaalde voorstellen.

De minister wijst erop dat ze inmiddels reeds ver gevorderd is met een geheel nieuwe aanpak voor de periode na 2003, wanneer Schiphol de zogeheten vijfde baan in gebruik hoopt te nemen. Tegen die tijd moet Schiphol, als het aan Netelenbos ligt, werken met een milieuvergunning, waarin eisen zijn gesteld aan geluid, stank en veiligheid. Zolang Schiphol zich daaraan houdt, mag het zelf bepalen hoeveel vluchten het verwerkt.

De kritiek van de Raad van State betrof een eerder ontwerp voor een regeling. Daarin had Netelenbos volgens de raad onvoldoende aandacht besteed aan stank, luchtverontreiniging en veiligheid op de grond. De Raad van State oordeelde bovendien dat de verlenging van de nachtelijke periode voor de Aalsmeer- en de Buitenveldertbaan tot 7.00 uur 's ochtends onrechtmatig was. Netelenbos had die onlangs ingevoerd om de geluidsoverlast voor de bewoners in de omgeving te verminderen.

De Tweede Kamer reageerde intussen met bezorgdheid op de uitspraak van de Raad van State. CDA'er Reitsma stelt dat hiermee werd aangetoond dat de kwaliteit van de regelgeving van het ministerie tekortschoot. Van Gijzel (PvdA) meent dat Schiphol als gevolg hiervan vermoedelijk minder vluchten zal kunnen verwerken dan tot dusverre was aangenomen. Te Veldhuis (VVD) vindt dat de raad ten onrechte op de stoel van de politiek gaat zitten. Hij noemt dat een gevaarlijke ontwikkeling.

Milieudefensie reageerde gisteren verheugd op het oordeel van de Raad van State. Volgens de milieuorganisatie betekent dit bovendien dat er voorlopig niet kan worden begonnen met de onteigening van het zogeheten Bulderbos, een stuk grond op het tracé van de vijfde baan dat in bezit is van aanhangers van Milieudefensie. De rechtbank besliste vorige week dat niet met onteigening mag worden begonnen zolang de milieuregels niet onherroepelijk zijn.

Schiphol zelf toonde zich gisteren echter eveneens tevreden over de uitspraak. Het wijst erop dat de Raad van State eveneens haar fiat had gegeven aan de uitbreiding van het luchthaventerrein ten behoeve van de vijfde baan.