Krijgsmacht

Bravo NRC, gelukkig komen we weer eens het woord `krijgsmacht' tegen, waar krijgsmacht wordt bedoeld (`Krijgsmacht moet af van wegroestend materieel', 3 augustus). Te veel en onjuist wordt tegenwoordig steeds meer het woord `leger' gebruikt, als het over het totaal aan strijdkrachten gaat.

Strikt genomen is een leger een samenstel van landstrijdkrachten dat zelfstandig kan opereren. Grote landen hebben meer dan één leger.

Het totaal aan landstrijdkrachten heet bij ons `landmacht'. Ook hiervoor wordt door velen al het woord `leger' als synoniem gebruikt. Hoewel dat tot op zekere hoogte juist spraakgebruik wellicht nog kan worden verdedigd, is het volstrekt onjuist om ook de marine en de luchtmacht als deel van het `leger' te beschouwen.

Het geheel aan strijdkrachten waarover het ministerie van Defensie de verantwoordelijkheid draagt heet `krijgsmacht' en bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

    • Generaal-Majoor B.D. Rijswijk
    • F.L. Cayaux