Internet-consument

Tot op heden zijn de inspanningen van de muziekindustrie om piraterij tegen te gaan steeds gericht geweest op het aanpakken van de openlijke vormen daarvan met als doel het voor de consument moeilijk te maken om kopieën te distribueren.

De poging Napster te verbieden (NRC Handelsblad, 29 juli) is daarvan een goed voorbeeld. En zeker op internet is het een illusie te denken dat illegale kopieer- en distributiepraktijken zijn uit te roeien. Het internet biedt de muziekindustrie juist vele mogelijkheden.

E-commerce maakt duidelijk dat de consument de macht heeft. Wie met succes wil ondernemen dient adequaat op deze ontwikkeling in te spelen. Platenmaatschappijen wordt verweten dat zij in deze ontwikkeling achterblijven en niet verder komen dan een repressieve opstelling in plaats van de consument juist tegemoet te komen. Zo vreemd is hun reactie niet. Door de digitalisering is muziek nu probleemloos wereldwijd te kopiëren en te distribueren. Hoe krijgen artiesten en andere belanghebbenden dan nog betaald voor hun inspanningen?

Platenmaatschappijen zullen tegenover het verkrijgen van `gratis' muziek een alternatief moeten bieden om het kopen van muziek op internet aantrekkelijker te maken. De technologieën om dat te doen en de middelen om de `aankoopdrempel' voor de consument te verlagen zijn beschikbaar.

In de muziekindustrie is het huidige verkoopmodel – een complete cd kopen voor een vaste prijs – achterhaald. Het is thans mogelijk de consument op maat te bedienen. Een nummer voor één keer aanbieden ter promotie? Muziek kopen die slechts een beperkt aantal dagen beluisterd kan worden, maar wel tegen een aangepaste prijs? Het is allemaal mogelijk.

Als platenmaatschappijen de drempel om muziek te kopiëren verhogen en online-winkels voor de consument de drempel verlagen door muziek aan te bieden op de door de consument gewenste wijze en voor een redelijke prijs, heeft het internet de muziekindustrie nieuwe kansen te bieden. De technologische mogelijkheden hiertoe zijn inmiddels voorhanden. De muziekindustrie is nu aan zet.

    • Rist Brouwer
    • Alg.Dir. Dmd Secure.Com