Burgemeester toch vervolgd

Op last van het gerechtshof van Arnhem wordt burgemeester Zijlmans van Beuningen toch vervolgd wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving. Na een strafrechtelijk onderzoek door de rijksrecherche oordeelde het OM eerder dat er te weinig bewijs was voor een strafzaak. Aanleiding voor dat onderzoek was een aangifte door afvalverwerker Burgers uit Beuningen. Die had in 1997 een conflict met de directie van Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN), waarvan Zijlmans commissaris was. Toen Burgers de directie bedreigde, liet Zijlmans Burgers gedwongen opnemen op grond van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Burgers deed daarop aangifte van machtsmisbruik en vrijheidsberoving.