Ben Ami volgt voorlopig Levy op

De Israelische premier Ehud Barak heeft vandaag zijn minister van Politie, Shlomo Ben-Ami, benoemd tot interim-minister van Buitenlandse Zaken. Ben-Ami kan die functie maximaal drie maanden blijven uitoefenen.

De post van minister van Buitenlandse Zaken was vacant sinds 2 augustus, toen minister David Levy aftrad uit protest tegen de concessies die Barak tijdens de mislukte top van Camp David aan de Palestijnse leider Yasser Arafat had gedaan. Sinds Levy's vertrek had Barak zelf de post waargenomen.

Ben-Ami vertrekt vandaag al als waarnemend minister voor een rondreis naar Turkije, Spanje, Italië en het Vaticaan. Hij wil in die landen de positie van Israel in het vredesproces uitleggen. In het Israelische politieke spectrum staat hij bekend als een duif. Hij is lid van Baraks Arbeidspartij. Als interim-minister wordt hij de komende maand vooral belast met het uitwerken van details in het vredesproces met de Palestijnen, die van plan zijn midden volgende maand een eigen staat uit te roepen – eenzijdig, als het vredesproces niet voor die tijd uitloopt op een akkoord.

Volgens de Israelische wet mag een waarnemend minister zijn taak maximaal drie maanden uitoefenen. Als Barak een minister wil benoemen, moet hij het parlement bijeenroepen, dat zich over de kandidaat moet uitspreken. Het parlement is echter op het ogenblik (tot november) met zomerreces. Bovendien beschikt Barak niet over een meerderheid in het parlement, na het weglopen van drie partijen uit zijn coalitie op 9 juli naar aanleiding van Baraks voorgenomen concessies aan Arafat. Als het parlement een kandidaat-minister afwijst, loopt Barak het risico van vervroegde verkiezingen die hij op dit moment tot elke prijs wil voorkomen.

Na drie maanden kan Barak een nieuwe waarnemende minister benoemen die een jaar in functie kan blijven zonder instemming van het parlement.