VS: extra impuls voor economie

De Amerikaanse productiviteit is de afgelopen twaalf maanden in het hoogste tempo van de laatste zeventien jaar gestegen, terwijl de arbeidskosten voor het eerst sinds 1984 daalden. Door die combinatie krijgt de economische groei in de Verenigde Staten een nieuwe impuls. Dat heeft het ministerie van Arbeid in Washington gisteren meegedeeld.

Op de financiële markten versterkten de nieuwste Amerikaanse cijfers direct de waarde van de dollar. Vandaag rondom het middaguur in Londen was de euro gezakt tot 0,8973 dollar, iets boven de laagste stand van 0,8845 die op 4 mei was bereikt.

Zowel de productiviteitsstijging als de daling van de arbeidskosten was gunstiger dan deskundigen in Washington hadden verwacht. Minister van Arbeid Alexis Herman verwelkomde de combinatie van positieve ontwikkelingen die wordt aangejaagd door forse investeringen in computers en andere productiviteitsverhogende apparatuur. ,,Wij profiteren van een schitterende combinatie van de sterke productiviteitsgroei, lage werkloosheid en een matige inflatie'', aldus de minister in een reactie.

De Amerikaanse arbeidsproductiviteit – de gemiddelde productie per werkuur – steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 5,3 procent, meer dan een verdubbeling vergeleken met het eerste kwartaal. Toen bedroeg de groei van de productiviteit 1,9 procent. De arbeidskosten per eenheid product daalden in het tweede kwartaal met 0,1 procent (op jaarbasis), na een stijging met 1,9 procent in het eerste kwartaal. In de twaalf maanden tot juni steeg de arbeidsproductiviteit met 5,1 procent (landbouw niet meegerekend). Dat is het beste resultaat sinds 1983, toen de arbeidsproductiviteit met 5,3 procent steeg. De arbeidskosten per eenheid product daalden in de twaalf maanden tot juni met 0,4 procent, de eerste daling in een jaar sinds 1984.

Stijgende arbeidsproductiviteit is cruciaal voor de verhoging van de levensstandaard. Ze stelt werkgevers in staat hun werknemers meer loon te geven, zonder dat die loonsverhoging ten koste gaat van de winst of door de werkgever wordt afgewenteld via de prijzen waardoor de werknemer er per saldo niet op vooruitgaat.