Vergoeding voor traag internetten

Kabelaanbieder Casema zal alsnog internetabonnees in achttien gemeentes een korting van 25 procent geven totdat alle problemen met internet via de kabel zijn opgelost. Dat heeft Casema gisteren gemeld.

Casema biedt in 42 gemeenten, waaronder Den Haag, Utrecht en Breda, kabel aan via internet. Daarbij gaat het om in totaal 54.000 abonnees. Zo'n verbinding zou sneller en goedkoper zijn dan internetten via de telefoonverbinding. Voordeel van internet via de kabel is tevens dat de gebruiker telefonisch bereikbaar blijft terwijl hij online is.

Na aanhoudende klachten over de trage en slechte kabelverbinding kwam de kabelaanbieder een maand geleden met de Consumentenbond overeen dat alle abonnees van kabelinternet eenmalig een bedrag van 50 gulden zouden krijgen. Daarnaast zou Casema abonnees vanaf 1 augustus een korting van 25 procent per maand op het abonnement geven totdat alle problemen in een gemeente waren opgelost. Een maandabonnement bij Casema kost bijna zestig gulden.

Volgens de kabelaanbieder is het onmogelijk te zien hoeveel klanten zich tegelijkertijd bezighouden met internetten. Hierdoor is het moeilijk congestie te voorkomen, aldus Casema.

De kabelaanbieder besloot echter de kortingsregeling per wijk of straat, en niet per gemeente, toe te passen. Volgens een woordvoerder van Casema kon er in juli nog niet op wijkniveau worden bekeken of er problemen met kabelinternet waren en is dat nu wel mogelijk. ,,Het zou dus voor de hand liggen om per wijk korting te geven'', aldus Casema.

Na protesten van abonnees over het onduidelijke beleid van Casema en het niet nakomen van de afspraken met de Consumentenbond, besloot de kabelaanbieder de regeling terug te draaien tot gemeenteniveau. ,,Een meevaller voor diegenen die in een wijk zonder problemen wonen'', meent Casema. ,,Ook al heeft er in een gemeente slechts één persoon een verbinding die niet aan onze kwaliteitseisen voldoet, dan zullen we alle abonnees in die gemeente korting geven.'' Casema noemt de misverstanden over de kortingsregeling ,,een communicatieprobleem''. De Consumentenbond zal er volgens Casema op toezien dat de kabelinternetverbindingen het ,,juiste kwaliteitsniveau'' krijgen, aldus de woordvoerder.

In nog achttien gemeenten, met ruim 30.000 abonnees, bestaan problemen met internetten via de kabel. Het bedrag dat Casema kwijt is door de regeling kan oplopen tot 1 miljoen gulden. ,,Een forse investering, maar het brengt rust onder onze abonnees en is voor ons tevens een stok achter de deur om de problemen zo snel mogelijk op te lossen'', aldus Casema. De kabelaanbieder zegt overigens te verwachten dat de meeste problemen over een maand zijn opgelost.