Uitspraak Pinochet uitbundig gevierd

Het Chileense Hooggerechtshof heeft met een meerderheid van veertien tegen zes rechters de immuniteit van voormalig dictator Augusto Pinochet (84) ongedaan gemaakt.

Pinochet kan nu terechtstaan voor `verdwijningen' van linkse tegenstanders in de periode 1973-1990. Onderzoeksrechter Juan Guzman Tapia, die inmiddels 157 verdwijningen in behandeling heeft, zal naar verwachting snel met een dagvaarding komen.

De zaak tegen Pinochet draait om slachtoffers wier lichamen nooit zijn teruggevonden en die daarom, volgens een door Guzman opgestelde doctrine, moeten worden beschouwd als slachtoffers van ontvoering. Omdat dat misdrijf formeel nog steeds gaande is, valt het niet onder de amnestieregeling die Pinochet voor zichzelf en zijn ondergeschikten heeft opgesteld voor misdaden begaan onder zijn bewind.

Het arrest werd gisteren door duizenden tegenstanders van Pinochet met gejuich en champagne onthaald. Tijdens een optocht naar het onlangs onthulde standbeeld van voormalig president Allende, die omkwam bij de militaire coup van 1973, sprak diens dochter Isabel Allende, schrijfster en Congreslid, van een ,,moment van terechte emotie''. ,,We zijn trots dat in Chili de wetteloosheid ten einde loopt en de deuren van het recht opengaan'', aldus Allende.

Generaal Ricardo Izurieta en acht andere generaals bezochten gisteren de villa van Pinochet om hun solidariteit met hun oude opperbevelhebber te betuigen. De Chileense president Ricardo Lagos had dat bezoek verboden, maar Izurieta snauwde de pers toe dat niemand hem dat kon verbieden. Lagos antwoordde daarop dat hij het hoogste gezag is in Chili. De politie joeg een betoging van aanhangers van Pinochet uiteen toen de demonstranten stenen, munten en fruit naar omstanders gooiden.

Raadslieden die bij de zaak betrokken zijn, verwachten niet dat het daadwerkelijk tot een proces komt. Pinochet kan gebruikmaken van een breed arsenaal aan vertragingsmanoeuvres, die een proces vele jaren kunnen uitstellen. De nabestaanden van vermisten hechten vooral aan de symbolische betekenis van het arrest.