Statengeneraal.nl eindelijk van rijk

Niet alleen het bedrijfsleven heeft last van domeinnaamkapers. Ook de overheid kampt met het probleem. Zo is de naam statengeneraal.nl in handen van de bekende kaper NameSpace en staat tweedekamer.com op naam van het Amsterdamse bedrijfje Amstel Meer Land BV.

Nadat verschillende bedrijven de laatste tijd met succes de hulp van de rechter hadden ingeroepen bij hun strijd tegen de domeinkapers, besloot ook de staat in actie te komen. Vorige maand vielen de dagvaardingen bij NameSpace en Amstel Meer Land op de mat.

In beide procedures waren de vooruitzichten voor de staat natuurlijk goed. Want in vrijwel alle eerdere rechtszaken over domeinnamen had de rechter de eisende partijen in het gelijk gesteld en werden de `grabbers' gedwongen de namen over te dragen. Toch lag het in deze gevallen wel wat gecompliceerder. Want anders dan in al die gewonnen zaken waren hier geen merk- of handelsnaamrechten in het geding. Staten-Generaal en Tweede Kamer zijn geen commercieel gebruikte merken, maar algemene Nederlandse aanduidingen voor staatsrechtelijke instellingen.

Op 3 augustus deed de president van de Amsterdamse Rechtbank uitspraak in beide zaken. Statengeneraal.nl moet door NameSpace worden overgedragen aan de Staat. Door de naam Statengeneraal.nl te reserveren frustreert NameSpace de informatievoorziening van de Staten-Generaal, aldus de rechter. Het publiek verwacht onder de domeinnaam Statengeneraal.nl voorlichting te vinden die afkomstig is van het parlement en niet van NameSpace of een andere commerciële organisatie. Daarom handelt NameSpace onrechtmatig tegenover de Nederlandse staat.

Opvallend genoeg stelde dezelfde rechter op dezelfde dag de overheid in de andere domeinzaak in het ongelijk. Amstel Meer Land hoeft de naam tweedekamer.com niet aan de Staat over te dragen. Het verschil tussen beide uitspraken zit hem in het feit dat het de ene keer om een .nl-naam gaat en de andere keer om een .com. `Dotcom'-domeinnamen worden volgens de rechter vooral door commerciële organisaties gebruikt en het ligt daarom minder voor de hand dat de burger via de naam tweedekamer.com op zoek gaat naar informatie over de Tweede Kamer. Dat doet hij eerder door bijvoorbeeld de naam 2ekamer.nl in te typen, een typisch op Nederland gerichte domeinnaam. En inderdaad, deze blijkt in het bezit van de staat te zijn. In dit geval is er geen gevaar voor misleiding, de naam kan blijven waar zij zit.

Voor NameSpace betekent de uitspraak over Statengeneraal.nl het zoveelste verlies en het is te verwachten dat het doek voor deze onderneming binnenkort definitief valt. Want op dezelfde datum, 3 augustus, kreeg het Amstelveense bedrijf nog een klap te verwerken. In een door de Stichting Domeinregistratie Nederland aangespannen geding bepaalde de rechter dat de provider van NameSpace nog een bedrag van ƒ532.609,63 aan de Stichting moet betalen voor de bijna 20.000 domeinnamen die het bedrijf tot 1 april had geregistreerd. De namen zijn NameSpace inmiddels afgenomen en worden nu door de Stichting beheerd. Voor de overige 28.000 domeinnamen van NameSpace die na 1 april zijn geregistreerd is ook nog niet betaald. Als dat geld niet op 11 augustus binnen is worden ook deze namen afgenomen. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat NameSpace op de valreep nog een geldschieter vindt.

De overheid zal met gemengde gevoelen kennis hebben genomen van de uitslag van deze procedures. Natuurlijk is de staat teleurgesteld dat zij tweedekamer.com niet heeft kunnen bemachtigen. Maar aan de andere kant biedt de uitspraak over Statengeneraal.nl toch perspectieven. Want er zijn meer .nl-domeinnamen met een staatsrechtelijke tintje die de overheid graag in handen krijgt. Zo bezit de Amsterdamse advocaat Jeroen de Kreek domeinnamen als troonrede.nl, regering.nl, miljoenennota.nl en prinsjesdag.nl. Op 31 mei heeft een aantal VVD-Kamerleden hierover al vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister: ,,Ziet U gronden waarop de Staat deze sinds jaar en dag aan de democratie en openbaar bestuur verbonden namen kan opeisen?'' en ,,Wat gaat de minister ondernemen voor het behoud en voortfunctioneren van vertrouwde roepnamen die belangrijk zijn voor het functioneren van de democratie, openbaar bestuur en overheidscommunicatie met het publiek?'' Het vonnis over Statengeneraal.nl biedt beslist aanknopingspunten om ook deze Amsterdamse advocaat te dwingen tot overdracht van de namen.

    • Bas Kist