Raad van State kritiseert Netelenbos om Schiphol

De Raad van State heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gisteren op de vingers getikt wegens onzorgvuldigheid bij het vaststellen van milieuregels voor Schiphol.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalde na een verzoek van de KLM, Transavia en Schiphol dat Netelenbos onlangs ten onrechte de `nachtelijke periode' op Schiphol in de ochtend met een uur heeft verlengd tot 7.00 uur. Op procedurele gronden wijst de Raad van State deze wijziging af.

Aan de nachtelijke periode zijn allerlei beperkingen verbonden, zodat Schiphol er in de praktijk weinig gebruik van maakt. Voor de omwonenden van de luchthaven betekende de stap van Netelenbos dan ook een sterke vermindering van de geluidshinder.

Op verzoek van Milieudefensie en andere organistaties oordeelde de Raad van State voorts dat de minister bij het opstellen van de milieuvoorschriften voor de periode na 2003 onvoldoende aandacht heeft besteed aan stank, emissies van vliegtuigen en externe veiligheid. In 2003 moet de vijfde start- en landingsbaan gereed zijn, waarbij nieuwe milieuregels in werking treden.

Ook stelde de Raad van State dat Netelenbos de situatie rond enkele woonboten in Zwanenburg nog niet naar tevredenheid heeft opgelost voor de periode na 2003. Eerder had de Raad van State zelf bepaald dat de boten niet in aanmerking kwamen voor een geluidsisolatieprogramma, anders dan veel `vaste' woningen. Netelenbos verzuimde echter nadien om met een alternatieve regeling voor de woonboten te komen.

Het kabinet zal nu nieuwe, nauwkeuriger regels moeten vaststellen, die wel genade kunnen vinden in de ogen van de Raad van State. Dat zal naar verwachting vele maanden duren. Ook in 1997 verwierp de Raad van State een ontwerp-aanwijzing voor Schiphol van het kabinet.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wilde vanmorgen nog geen reactie geven op de zaak, omdat juristen de uitspraak van de Raad van State eerst nog moeten bestuderen.

Een woordvoerder van Milieudefensie, een van de partijen die bezwaren hadden ingediend tegen de plannen van Netelenbos, toonde zich opgetogen. Hij wees erop dat Schiphol nu voorlopig niet kan doorgaan met de onteigening van het Bulderbos, dat in bezit is van aanhangers van Milieudefensie. De Haarlemse rechtbank bepaalde vorige week dat onteigening van het bos niet aan de orde was, zolang de betreffende aanwijzing van het rijk voor de vijfde baan niet door de Raad van State was goedgekeurd.