Oud-strijders uit Libanon mogen Nederland niet in

Nederland is niet bereid een groep pro-Israelische Libanese SLA-militairen en hun families op te nemen, die eind mei naar Israel zijn gevlucht en sindsdien in levensgevaar zouden zijn. In regeringskringen is vanochtend vernomen dat die beslissing vandaag aan de Israelische regering wordt overgebracht.

De SLA-milities hebben bijna twintig jaar geholpen bij de bezetting van een Israelische veiligheidszone in Zuid-Libanon. Zij zijn naar Israel gevlucht toen deze zone in mei door het Israelische leger werd ontruimd. Het gaat om een groep van in totaal 6.000 mensen, die Israel in een aantal westerse landen als de Verenigde Staten, Canada, enkele Scandinavische landen, Duitsland en Nederland had willen onderbrengen omwille van hun veiligheid.

Verzoeken daartoe zijn eind juni al gedaan door Israel, dat daarvoor landen benaderde die een goede naam hebben wegens hun vluchtelingenbeleid. Ook de voorkeur van SLA-militairen voor bepaalde landen telde mee. Den Haag werd bijvoorbeeld mede benaderd omdat een aantal SLA-militairen en hun gezin, zo'n driehonderd man in totaal, graag naar Nederland willen, omdat hier al familieleden verblijven. Israel heeft inmiddels ook België om hulp gevraagd.

Gisteren bleek al dat de regeringsfracties in de Tweede Kamer van PvdA, VVD en D66 niet voelen voor het opnemen van de Libanese oud-strijders. De VVD vindt dat Israel moet begrijpen dat het vluchtelingenprobleem voor Nederland de afgelopen jaren een nauwelijks te hanteren omvang heeft aangenomen en dat deze Libanezen niet voldoen aan de scherpe criteria die voor toelating worden gesteld. Een woordvoerder van D66 zegt er niet mee te willen instemmen, tenzij de Israelische autoriteiten overtuigend kunnen aantonen dat de veiligheid van deze mensen werkelijk in het geding is. De PvdA-fractie wijst ook op het risico van precedentwerking.