`Mevrouw Blair lijkt op Lady Macbeth'

In Groot-Brittannië is geen plaats voor een `First Lady' naast de koningin. De vrouw van de premier, zo wil de traditie, bemoeit zich niet met de dagelijkse politiek.

Maar Cherie Booth, echtgenote van premier Blair, wil meer dan vriendelijk glimlachend in de schaduw van haar man staan. In 1983 deed Booth al eens een mislukte poging zich tot parlementariër te laten kiezen en bij zijn aantreden zag Tony Blair zich genoodzaakt om nadrukkelijk uit te leggen dat zijn vrouw geen zin had in zijn baan. En bij het komende partijcongres zal ze een discussie leiden over wat New Labour voor vrouwen heeft gedaan.

Maandag schreef Booth in The Daily Telegraph een artikel waarin de regering wordt geprezen voor het incorporeren van de Europese conventie voor de rechten van de mens, komend najaar, in de Britse wetgeving. Als topadvocate op het gebied van arbeidsverhouding geldt ze als een deskundige. Maar de maatregel heeft grote consequenties voor de Britse rechtspraak en is daarom controversieel. De Conservatieve oppositie vreest dat het land er alleen maar on-Britser van wordt.

Booth' artikel verleidde John Berkow, net twee weken geleden door de partij naar de voorste Tory-bankjes van het Lagerhuis gepromoveerd, dan ook tot de opmerking dat Cherie Booth last had van een Hillary-syndroom (een verwijzing naar de echtgenote van president Clinton) en ,,een kruising tussen een First Lady en Lady Macbeth'' dreigde te worden.

Dat laatste schoot velen, ook binnen de eigen partij, in het verkeerde keelgat. Lady Macbeth doet afstand van haar vrouwelijkheid (`unsex me here') om haar eigen ambities waar te maken – tot zover zou de vergelijking nog op kunnen gaan. Maar ze haalt haar man er wel toe over om een rivaal te doden, en dat gaat wat ver.

Berkow weigerde gisteren iets van zijn opmerking terug te nemen. Integendeel. Hij verklaarde dat hij de steun had van de partijtop. ,,Ik ben uitgekozen om dit te zeggen. En ik heb het met genoegen gedaan'', aldus Berkow.

Parlementariërs van Labour zagen in de opmerking van Berkow een illustratie van hoe de Tories over vrouwen denken. ,,Ze houden domweg niet van werkende vrouwen'', aldus Lagerhuislid Fraser Kemp. ,,Miljoenen werkende vrouwen zullen zich door deze aanval beledigd voelen.''