Leger des Heils ziet toename daklozen

Het aantal daklozen groeit explosief. Dat is een schokkende realiteit in welvarend Nederland, stelt het Leger des Heils in zijn jaarverslag. Vorig jaar deden 14.533 mensen een beroep op de 75 opvangcentra van het Leger, een stijging van 14 procent ten opzichte van 1998.

Het zijn steeds meer vrouwen en kinderen die een beroep doen op de opvang van het Leger. Het aandeel dakloze vrouwen in 1999 was 25 procent, vier jaar eerder (1995) was dat 18 procent. Het aantal kinderen jonger dan 18 jaar dat met hun ouders noodgedwongen verbleef in een opvangvoorziening van het Leger des Heils is verdrievoudigd van 381 in 1995 tot 1.269 vorig jaar.

Het Leger des Heils, dat ongeveer 25 procent van alle maatschappelijke opvang in Nederland biedt, signaleert eveneens een toename van het aantal zwerfjongeren. Vorig jaar zijn 1.315 dakloze jongeren (in de leeftijd van 16 tot en met 22 jaar) opgevangen, terwijl dat er in 1995 nog maar 733 waren. De cijfers van het Leger staan haaks op een recent onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat concludeerde dat het aantal zwerfjongeren sinds 1995 stabiel is gebleven.

De oorzaak van het toenemende aantal dak- en thuislozen ligt volgens het Leger in het eveneens toenemende aantal huishoudens in Nederland met grote schulden. Een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken geeft aan dat huishoudens met kinderen, lage inkomens, jongeren en allochtonen meer risico lopen in grote schulden te komen. ,,De samenstelling van de groep dak- en thuislozen vertoont grote overeenkomst met de risicogroepen uit dat onderzoek'', zo staat in het jaarverslag van het Leger.

Het Leger des Heils zal in de komende vijf jaar 125 miljoen gulden inzetten om mensen te helpen die dreigen dak- of thuisloos te worden. Dat alleen is niet voldoende, onderstreept het Leger en voegt daaraan toe: ,,De overheid zal ook meer geld beschikbaar moeten stellen om het vangnet in de samenleving sterk genoeg te laten zijn.''