Dope in bijna helft van urinemonsters uit Tour de France

De Franse raad voor preventie en strijd tegen de doping (CPLD) heeft in 45 procent van de 96 urinemonsters die werden afgemomen in de Ronde van Frankrijk sporen van van dopingproducten aangetroffen. Het gaat om corticosteroïden (ontstekingsremmers), salbutamol en terbutaline (tegen ademhalingsproblemen, maar ook met anabole werking). Hierbij is geen rekening gehouden met het medische dossier van de betrokken renners, die in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen voor het nemen van medicijnen op therapeutische basis.

Jean-Marie Leblanc, de organisator van de Tour de France, waarschuwde in navolging van de UCI voor overhaaste conclusies. ,,We kunnen de werkwijze van de antidopingraad in twijfel trekken'', zei hij. ,,Waarom brengen ze nu al hun resultaten naar buiten? De UCI beschikt zelf over voldoende reglementaire procedures om dit soort zaken af te handelen.''

De voorzitter van de Franse wielerbond, Daniel Baal, was eveneens onaangenaam verrast door de rapportage van de antidopingraad. Maar hij keek meer naar de feitelijkheden. ,,Het gaat om een verontrustend hoog aantal. Het feit dat 45 procent van de gecontroleerde renners corticosteroïden of salbutamol nodig heeft, duidt op een groot probleem.''

De internationale wielrenunie (UCI) maakte een week geleden bekend dat alle dopingcontroles die tijdens de Ronde van Frankrijk waren afgenomen, een negatief resultaat hadden. Twee twijfelgevallen worden nog onderzocht. De medische commissie van de unie voegde er zelf ook aan toe dat er in een aantal monsters verboden middelen waren aangetroffen, die echter op medisch voorschrift waren gebruikt. De resultaten van het onderzoek van het CPLD bestempelde de UCI derhalve als tendentieus.

De CPLD wees er voorts op dat zes afgenomen monsters niet konden worden onderzocht wegens procedurele onvolkomenheden. ,,Een dergelijk hoog aantal is ontoelaatbaar voor een evenement van allure als de Tour de France'', luidt de conclusie.

De Franse antidopingraad is in het leven geroepen op basis van de antidopingwet van 1999 en is onafhankelijk. De raad wordt op de hoogte gebracht van alle dopingcontroles die in Frankrijk worden uitgevoerd en van alle dopinggevallen. Het college is bevoegd om sancties en schorsingen uit te spreken tegen dopingzondaars.