Besluit Borst over medicijn `juist'

Minister Borst (VWS) heeft terecht besloten het geneesmiddel Plavix uitsluitend te laten vergoeden aan patiënten met een bewezen overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur (Aspirine), zo heeft de Haagse rechtbank bepaald in een tweede kort geding over deze kwestie, dat vorige week was aangespannen door de Franse fabrikant van Plavix, Sanofi-Synthlabo. Plavix en acetylsalicylzuur zijn bloedverdunners en bestemd voor patiënten met hart- en vaataandoeningen. Ze verlagen de kans op een nieuw hartinfarct of een beroerte. In eerste instantie wilde Borst dat het middel helemaal niet zou worden vergoed.