Strijd in Japan om rente

De Japanse regering heeft vandaag de druk verhoogd op de centrale bank om de daggeldrente op nul te houden. De Japanse economie zet haar herstel voort, aldus een vandaag verschenen regeringsrapport, maar rechtvaardigt nog geen renteverhoging.

Gouverneur Masaru Hayami heeft de nul-rente in het verleden als ,,abnormaal'' aangeduid en regelmatig gesuggereerd het liefst een lichte verhoging te willen. Voorafgaand aan de maandelijkse bijeenkomst van het bestuur van de bank komende vrijdag, hebben kabinetsleden vandaag echter gewaarschuwd tegen een mogelijke verhoging.

Nominaal is de centrale bank sinds enige tijd onafhankelijk maar de politiek wil als het even kan een woordje mee blijven spreken. Hayami zelf zei vandaag: ,,Wij zijn degenen die de besluiten nemen, al wisselen we opinies uit met de regering.'' De daggeldrente staat al anderhalf jaar op nul en een renteverhoging zou de eerste verhoging zijn in tien jaar tijd.

Minister Taichi Sakaiya, hoofd van het Economisch Planbureau, zei vandaag bij presentatie van zijn maandelijkse rapport over de economische toestand dat ,,de voorwaarden voor beëindiging van de nul-procentsrente nog niet zijn bereikt''. Het algehele oordeel van minister Sakaiya over de economie was ongewijzigd ten opzicht van een maand geleden: een ontwikkeling richting herstel geleid door het bedrijfsleven.

Lichtpunt in de economie is groei van de industriële productie. Tegelijkertijd echter is het aantal faillissementen relatief hoog, evenals de hoeveelheid schulden die achterblijven. Vooral in de bouwnijverheid gaan nog veel bedrijven bankroet.

Verder blijft de particuliere consumptie laag. De overheid heeft de afgelopen jaren met hoge uitgaven de economie ondersteund en is nu in de ,,precaire situatie waarin de particuliere vraag de stok over moet nemen van de overheidsvraag'', aldus Sakaiya vandaag.

De beurs van Tokio eindigde vandaag licht lager. Na een goede eerste helft dit jaar is de Nikkei-index de afgelopen maand bijna 10 procent gedaald. De yen raakte daarentegen in de lift, bereikte een hoogpunt van 109 ten opzichte van de dollar om te eindigen op 108.50.