Stijging overslag in Rotterdam

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen tot 157,8 miljoen ton, een stijging van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1999. Grootste stijgers zijn de overslag van ertsen en schroot (29,2 procent) en 'overig nat massagoed' – chemicaliën, oliën en vetten – dat eenzelfde toename liet zien.

Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) stevent het overslagvolume over het hele jaar daarmee af op een evenaring van het record van 1998. Toen passeerde 314,4 miljoen ton de Rotterdamse haven. Als nawee van de Azië-crisis werd de markt in 1997 overspoeld met goedkoop staal uit het Verre Oosten en Rusland.

Inmiddels draait vooral de staalindustrie in Duitsland op volle toeren. Volgens het havenbedrijf is de vraag naar ijzererts zelfs zodanig dat het grootste ertsoverslagbedrijf in Rotterdam, EECV, geregeld direct overslaat van bulkcarriers op duwbakken of binnenschepen.

De grootste individuele goederenstroom in de Rotterdamse haven is nog altijd ruwe olie, maar het aandeel is wel dalende. In de eerste helft van 2000 werd slechts 45,8 miljoen ton behandeld, het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Dat komt door de ongekend hoge olieprijs. Die brengt producenten ertoe hun voorraden zo klein mogelijk te houden.

De groei in de behandeling van stukgoed bleef achter bij die van andere havens. De gezamenlijke Rotterdamse stuwadoors zetten slechts 3,2 miljoen twintigvoetscontainers (TEU) weg, tegen 3,1 miljoen in dezelfde periode van het jaar daarvoor.