STELLINGEN

Studenten werken tegenwoordig om te leren, terwijl zij eigenlijk moeten leren om te werken.

J. VAN AST, Erasmus Universiteit Rotterdam

De samenwerking tussen koning en kabinet geeft aan dat Nederland niet zozeer een constitutionele als wel een participatieve monarchie is.

G.A.W.M. HEYNE,

Katholieke Universiteit Brabant

Doelstelling: omdat je moet wezen zoals je de ander zou willen, kun je maar beter aardig zijn dan intelligent.

J.C. STROOM,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Alle muziek die mooi is, vind ik mooi.

G. SCHEFFER,

Universiteit Utrecht

Een goede instelling van de opstelling, vereist een goede voorstelling van de afstelling.

H.W. MOOK,

TU Delft

Zonder neuroten zou alles acuut in het honderd lopen.

J. VAN BERGEN,

Universiteit Leiden

Niet alle overwegingen ten overvloede worden ten overvloede overwogen.

H.J. PLUG,

Universiteit van Amsterdam