Poetin ondertekent belastingwet

De Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren zijn handtekening gezet onder de ingrijpende herstructurering van het belastingstelsel. Met de nieuwe opzet hoopt het Kremlin zijn greep op 's lands financiën te versterken.

Poetin wil een einde te maken aan de wijdverspreide belastingontduiking, een van de belangrijkste oorzaken van de gebrekkige financiële positie van de regering. Maar de grootste verandering voor het bedrijfsleven in Rusland betreft de ingreep in de omzetbelasting. Ondernemers klaagden jaren steen en been over deze aanslag over hun omzet. Dat was immers een heffing die ze moesten betalen, of ze nu winst maakten of met verlies draaiden. Aanstaande herfst wordt deze omzetbelasting volgens plan opgeheven en vervangen door een belasting op de winst van maximaal 35 procent.

Daarnaast worden de belastingregels op andere terreinen voor het bedrijfsleven eenvoudiger. Zo gaat onder meer de belasting voor pensioenfondsen naar beneden, en krijgt de inkomstenbelasting één tarief: 13 procent. Dat is weliswaar een van de laagste tarieven in de wereld maar het Kremlin hoopt er de massale belastingontduiking van het moment mee te beteugelen. Tegenover deze lage inkomstenbelasting staan echter extra overheidsinkomens als gevolg van een verhoogde heffingen op alcohol, tabak en andere populaire producten.

Zelf bestempelde Poetin zijn ondertekening als de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het land. Een ingrijpende herstructurering van de belastingen heeft zijn voorganger Boris Jeltsin nooit voor elkaar weten te krijgen. Mede daardoor draalden buitenlandse investeerders. Moskou verwacht meer internationale ondernemers te kunnen aantrekken.

Het belastingstelsel staat centraal in Poetins economische hervormingsbeleid. Tegelijkertijd wil hij zijn macht als president versterken, door meer zeggenschap naar het centrale gezag terug te trekken uit de regio's. Daar hadden de gouverneurs een flinke vinger in de pap bij de belastingheffing.

Een en ander moet leiden tot meer staatsinkomsten. Ook is het nieuwe belastingstelsel de basis bij de aanpak van de economische problemen. Die plannen heeft Poetin pas in samenwerking met zijn premier, de liberale econoom Michail Kasjanov, duidelijk vorm kunnen geven. Tot dan beloofde hij alleen Rusland welvarender te maken. Tientallen miljoen inwoners leven onder de armoedegrens. Het nieuwe stelsel wordt volgend jaar van kracht en analisten verwachten dat de effecten ervan pas na enkele jaren duidelijk worden.

Behalve nieuwe belastingwetgeving tekende president Poetin gisteren nog andere wetgeving die tot doel heeft de macht van Ruslands 89 regionale gouverneurs te beperken. Zo worden zij gedwongen uiterlijk in 2002 ontslag te nemen uit de Federatie Raad, een soort Eerste Kamer, en andere afgevaardigden in hun plaats te benoemen. Dit zal leiden tot een verzwakking van de positie van de Raad tegenover de Doema.