Nederlander koopt duurdere wijn

De Nederlandse consument heeft het afgelopen jaar gemiddeld 8,76 gulden voor een fles wijn betaald, tegen 7,68 gulden in het voorafgaande jaar. In de voedingsbranche komen zulke sprongen bijna nooit voor. De jaren vóór 1998 ging de prijs van een fles telkens met een stuiver of een dubbeltje per jaar omhoog. De consumptie van wijn nam volgens het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Productschap Wijn eveneens toe: in 1999 dronk de Nederlander gemiddeld 18,6 liter tegen 18,4 liter in 1998.