Metro-ritje 2

Uit zijn ooggetuigenverslag kan ik niet opmaken dat Cor van Wijk zélf ook maar íets heeft geprobeerd om het molesteren van de vrouw in de metro te voorkomen. Geen poot uitgestoken, geen andere reizigers gemobiliseerd, geen alarmnummer gebeld c.q. laten bellen. Het tekent de scribent met dezelfde scherpe lijnen die op actieve en passieve daders van toepassing zijn.

    • Anjo Brombacher