Koštunica kandidaat van oppositie

De vijftien samenwerkende Servische oppositiepartijen hebben gisteren Vojislav Koštunica naar voren geschoven als hun gezamenlijke kandidaat bij de federale presidentsverkiezingen van 24 september.

Ook de Radicale Partij, die samenwerkt met het bewind van Slobodan Miloševic, benoemde een kandidaat.

Koštunica, leider van de Democratische Partij van Servië (DSS), had aanvankelijk twee voorwaarden verbonden aan zijn kandidatuur: de grootste Servische oppositiepartij, de Servische Vernieuwingsbeweging SPO van Vuk Draškovic, zou moeten instemmen met een gemeenschappelijke kandidaat van de Alliantie voor Verandering, en de Montenegrijnse regeringspartijen zouden hun boycot van de federale verkiezingen moeten opgeven. Aan geen van deze voorwaarden is voldaan: de SPO benoemde het afgelopen weekeinde haar eigen kandidaat, Vojislav Mihajlovic, en maakte daarmee een eind aan de hoop op een gesloten front van de oppositie tegen Miloševic, en de Montenegrijnen handhaven hun boycot. Gisteren liet Koštunica zijn twee voorwaarden vallen, naar zijn zeggen uit plichtsgevoel jegens ,,een publiek dat verwacht dat ik meedoe''.

Hij voegde daaraan toe dat de verenigde oppositie nu van haar kant weigert met de SPO samen te werken in de Servische gemeenteraadsverkiezingen die ook op 24 september worden gehouden. ,,De beslissing van de SPO maakt het moeilijker voor ons, maar bemoeilijkt ook haar eigen toekomst'', aldus Koštunica, die de SPO gisteren bestempelde als ,,een zogenaamde oppositiepartij''. Een andere kopman van de Alliantie zei: ,,We waren het eens met de SPO samen te werken in alle verkiezingen, maar toen de SPO met een eigen presidentskandidaat kwam, besloten we dat samenwerking op één niveau onmogelijk is als op een ander niveau wordt geconcurreerd.''

Aan het besluit van de vijftien partijen in de Alliantie voor Verandering gingen gisteren nog besprekingen met de SPO vooraf. In dat overleg weigerde de SPO alsnog haar eigen kandidaat terug te trekken. Daarop benoemde de Alliantie Koštunica.

Na Miloševic, Mihajlovic en Koštunica betrad gisteren nog een vierde kandidaat voor het Joegoslavische presidentschap het toneel: de Servische Radicale Partij, de ultra-nationalistische en neo-fascistische bondgenoot van de socialisten van Miloševic, benoemde haar vice-voorzitter Tomislav Nikolic tot haar kandidaat. Nikolic is tevens vice-premier van Joegoslavië. Hij maakt volgens waarnemers geen kans op het presidentschap, maar kan wel Koštunica veel stemmen afpakken. Er zijn nogal wat aanhangers van de Radicale Partij die geen heil zien in Miloševic en die bij het ontbreken van een eigen kandidaat op Koštunica zouden stemmen.