Inburgeren te voet

GroenLinks in Zwolle wil een stadswandeling opnemen in het inburgeringscontract voor allochtone nieuwkomers. Volgens de partij is het goed dat nieuwkomers kennis nemen van de historische ontwikkeling van hun stad en de bijbehorende bezienswaardigheden.